СТАНДАРД life

Услови за користење

msp-admin

Услови за користење

Со пристапот на интернет страницата стандард ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините. Стандард го задржува правото без најава да ги изменува и дополнува овие услови. Секоја промена или дополнување на Условите за користење се применува од денот на објавувањето.

Ниту еден дел на порталот Стандард.мк не смее да се користи во незаконски цели, ниту за нивно промовирање.

Авторски права

Стандард.мк е носител на авторски права на сите сопствени содржини.

Недозволеното користење на кој било дел од порталот се смета за прекршување на авторските права и подлежи на тужба. Доколку сметате дека сме ги повредиле Вашите авторски права, случајот ќе биде разгледан веднаш и спорната содржина ќе биде тргната, по процена на евентуалната издржаност на жалбата.

Без договор со Стандард.мк може да се преземат само:

– Наслов;
– Првите три реченици од текстот;
– Задолжително е да се постави линк кој води до интернет-страницата на Стандард, односно до текстот што се презема;
– Фотографијата не може да се користи во ниеден формат.

Содржините на порталот и услугите се заштитени со авторски права.

Доколку корисникот смета дека дошло до повреда на авторските права на порталот, должен е да не извести на info@nmediagroup.mk.

Обврски на корисниците при користење на порталот:

На корисниците на Стандард.мк не им е дозволено:

1. Објавување, испраќање и размена на содржини кои ги кршат постоечките македонски и/или меѓународни закони, содржини кои се навредливи, вулгарни, порнографски, расистички, шовинистички, заканувачки или е штетни на било кој друг начин;

2. Објавување, испраќање, размена и пренесување на информации за кои посетителите знаат или претпоставуваат дека се лажни, а чие користење би можело да им нанесе штета на другите корисници;

3. Лажно претставување во име на друго правно или физичко лице;

4. Свесно објавување и размена на содржини кои содржат компјутерски вируси или слични злонамерни компјутерски датотеки или програми со цел уништување или ограничување на работата на било кој компјутерски софтвер и/или хардвер и телекомуникациска опрема;

5. Собирање, чување и објавување на лични податоци на други корисници

6. Користење на порталот на било кој начин за испраќање односно поттикнување ширење на небарани комерцијални содржини (спамирање)

Стандард го задржува правото да ги отстрани содржините за кои смета дека не одговараат на овие Услови за користење, без претходна најава во случај на недозволено користење, односно при повреда на овие Услови за користење.

Врски (линкови) до други интернет страници

Некои од линковите на Стандард.мк водат кон интернет страници и сервиси на други извори на информации и информирање. Тие интерент страници и сервиси ги одржуваат трети лица над кои ние немаме никаква контрола.

Според тоа, Стандард.мк на никаков начин не е одговорна за содржината, политиките и дејноста на тие страници и сервиси или за достапноста, точноста, веродостојноста, комплетноста, валидноста, квалитетот, производите и услугите достапни или рекламирани на овие страници и сервиси. Според тоа, доколку одлучите да ги употребувате, пред да пристапите на некоја од веб-страниците проверете ги:

– политиката на приватност на таа веб-страница и начинот и условите на работењето на третите лица, бидејќи тие имаат свои сопствени политики на приватност, заштита и користење на податоците

Заштита на приватноста и тајност на податоците

Стандард.мк ја почитува приватноста на своите посетители. Податоците на посетителите не се достапни за трети лица, освен во случаи поинаку пропишани со закон.