Стандард

Годишна даночна пријава

ЕКОНОМИЈА

На 31 мај истекува рокот за потврда или корекција на Годишната даночна пријава

На 31.05.2021 година истекува законскиот рок за потврда или корекција на Годишната даночна пријава (ГДП) за доходот кој е остварен во текот на 2020 година....