СТАНДАРД life
ЕКОНОМИЈА

Котација на државни обврзници

Согласно Барањето од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за котација на државни обврзници, почнувајќи од 09.04.2021 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација државните обврзници со следните карактеристики:

1)
Вид на хв: државни обврзници без девизна клаузула
Вредност на емисијата: 2.133.000.000,00 МКД
Број на издадени хв: 213.300
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 01.04.2021
Датум на достасување: 01.04.2028
Каматна стапка: 1,625%
Шифра на тргување: M010428
ИСИН: MKMINF20GV92

2)
Вид на хв: државни обврзници со евро клаузула
Вредност на емисијата: 4.074.580.000,00 МКД
Број на издадени хв: 407.458
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 01.04.2021
Датум на достасување: 01.04.2028
Каматна стапка: 1,625%
Шифра на тргување: M010428D
ИСИН: MKMINF20GW00

Поврзани вести

Пендаровски со стопанските комори од С. Македонија и Србија разговараше за продлабочување на трговската размена

Заев: Вкупниот приход од царини, ДДВ, акцизи и други надоместоци е повисок за 4,8% во однос на планираното

Влатко Зорба

МФ: Заклучно вториот квартал од 2020 јавниот долг изнесува 59,5 отсто