СТАНДАРД life
КОМПАНИИ

Traficom ги дефинира критичните делови на комуникациската мрежа во Финска

RAN (Радио пристапната мрежа) во моментов не е критичен елемент. Советодавниот комитет за мрежна безбедност ќе има клучна улога во Финска во следниот период, бидејќи има обврска да го следи идниот напредок во безбедноста на мрежата и да дава препораки до Traficom со цел да ги ажурира постојните регулативи.

Регулативата на Финската агенција за транспорт и врски, Traficom за критичните делови на комуникациската мрежа им помага на сопствениците на мрежите попрецизно да толкуваат кои типични технички делови на јавната комуникациска мрежа или одвоената критична мрежа се опфатени со критичниот дел дефиниран со Законот за комуникациски услуги.

За критичен дел на комуникациската мрежа се сметаат клучните функции и мерки на мрежата, кои во основа го контролираат или насочуваат пристапот до мрежата и сообраќајот што минува низ мрежата. Во согласност со одредбите на Законот за комуникациски услуги, употребата на уред на комуникациската мрежа е забранета во критичните делови, ако има сериозни причини за сомнеж дека користењето на уредот ќе ги загрози националната безбедност или националната одбрана.

Новата регулатива ги дефинира критичните делови на комуникациските мрежи на технолошки неутрален начин. Ова е надополнето со попрецизна дефиниција на критичните делови на 4G и 5G мрежите. Покрај тоа, од телекомуникациските компании и посебните мрежни оператори се бара да ги идентификуваат и документираат критичните делови на своите комуникациски мрежи и компонентите што се користат во нив. Покрај јавните комуникациски мрежи на телекомуникациските оператори, обврските се однесуваат и на критичните раздвоени мрежи, како оние што се поврзани на јавната комуникациска мрежа на нуклеарните централи, пристаништа, аеродроми и други општествено витални актери.

Прашањето е подготвено во соработка со индустријата и различните безбедносни органи во текот на есента 2020 година и почетокот на 2021 година.

RAN (Радио пристапната мрежа) во моментов не е критичен елемент. Советодавниот комитет за мрежна безбедност ќе има клучна улога во Финска во следниот период, бидејќи има обврска да го следи идниот напредок во безбедноста на мрежата и да дава препораки до Traficom со цел да ги ажурира постојните регулативи.

Новата уредба му обезбедува на Traficom важни алатки заедно со претходните, за да се обезбеди сигурност на различните комуникациски мрежи под нормални и исклучителни услови. Алатките ја надополнуваат и безбедноста на информациите и безбедносните прописи за телекомуникациските оператори и другите комуникациски посредници. Новата уредба придонесува и за спроведување на мерките за подобрување на сајбер безбедноста на 5G мрежите, кои се договорени на ниво на Европската Унија во таканаречениот заеднички пристап кон 5G сајбер безбедноста ширум ЕУ, односно во 5G алатникот на ЕУ.

Поврзани вести

Загубите од криминал со криптовалути растат

msp-admin

Ангеловска: Домашната платежна картичка поставува нови стандарди за работа и дебирократизација на институциите

msp-admin

Еуросупер БС-95 поскапува за денар

msp-admin