СТАНДАРД life

гуша

ЕКОНОМИЈА

Земји задолжени до „гуша“

Stefanija Kuzmanovska
Јавниот долг по дефиниција e најголемото должничко портфолио во државата и претставува збир на финансиски обврски создадени со задолжување на централната влада, општините и долгот...