СТАНДАРД life

ССМ

ЕКОНОМИЈА

ССМ: Мерки за помош на работниците, претпријатијата и јавните служби

Сојузот на синдикати на Македонија бара да се преземат напори за да им се помогне на работниците, претпријатијата и јавните служби да ја надминат кризата...