Стандард

ДЗР

ЕКОНОМИЈА

ДЗР: Преземените мерки од институциите за справување со ризиците на пазарот на трудот не се доволно ефективни

Влатко Зорба
Државниот завод за ревизија изврши ревизија на успешност на тема „Владино планирање – Ефективност на владини мерки за справување со ризиците на пазарот на трудот...
ЕКОНОМИЈА

ДЗР: Рециклирањето на пластичниот отпад е помало од 1% од вкупно собраниот отпад

Влатко Зорба
Во РСМ не е воспоставен интегриран систем за управување со пластичниот отпад, поради што активностите кои се преземаат во таа дејност не влијаат на намалување...
ЕКОНОМИЈА

ДЗР: Најмалку 3.3 милиони евра се наплатени, а не се уплатени во Буџетот од Јавните комунални претпријатија

Влатко Зорба
Државниот завод за ревизија изврши ревизија на спроведувањето на дадените препораки содржани во Конечниот ревизорски извештај за извршена ревизија на успешност од 2019 година, на...