СТАНДАРД life
Здравје

Знаци кои откриваат дека на детето му е потребна помош од логопед

ЛОГОПЕДИТЕ се специјалисти кои се занимаваат со превенција, дијагноза, терапија и истражување на комуникациски, јазични и говорни нарушувања. Затоа, сите оние кои се сомневаат дека има отстапувања во областа на комуникацијата, јазичното разбирање, јазичното изразување, артикулацијата, гласот, темпото на говор и/или вештините за читање и пишување се обраќаат кон логопед.

Како што објаснува професорката по логопедија,Јелена Глигора Сегеди, дали и кога родителите треба да контактираат со логопед за своето дете зависи од возраста и отстапувањата што ги забележуваат.

„Веќе пред втората година од животот на вашето дете, треба да бидете загрижени за несистематското и тешко реагирање на имињата, краткотрајниот контакт со очите, отсуството на гестови со покажување, доцнењето во појавувањето на првиот збор, неуспехот да донесе или покаже секојдневни предмети од вашето најблиско опкружување по ваше барање“, објаснува тој.професор.

Навремената логопедска проценка и, доколку е потребно, вклучувањето во програмите за рана интервенција влијае на побрзиот напредок на комуникацијата, развојот на јазикот и говорот и спречување на можни поголеми отстапувања.

„По третата година на детето може да ве загрижи послабиот речник, тешкотиите во структурирањето на говорните искази, честите грешки во нивото на морфологијата и редоследот на зборовите во реченицата или неразбирливиот говор во пошироката средина, а потоа исто така е препорачливо да контактирате со детален и сеопфатен логопед“, вели тој.

Како што додава, со детектирање на можни отстапувања, терапевтско дејство и насочена стимулација на јазично-говорниот развој, родителите имаат позитивно влијание не само на моменталниот јазично-говорен статус, туку и на способностите и вештините кои се потпираат на јазичните способности.

„Притоа, првенствено се осврнуваме на вештините за читање и пишување, кои потоа секако влијаат на резултатите од учењето. Што се однесува до тешкотиите во артикулацијата, на возраст од пет години и шест месеци, детето треба правилно да ги совлада сите звуци на мајчиниот јазик“, објаснува Глигора Сегеди, цитирана од „Индекс“.

Што се однесува до вештините за читање и пишување, читање со разбирање и учење, препорачливо е да контактира логопед веднаш штом родителот, наставникот или воспитувачот забележат каква било форма на потешкотии во стекнување на пред-вештини или вештини за читање и пишување.

Со сеопфатна и детална проценка која вклучува употреба на сите достапни дијагностички тестови, логопедот сигурно ќе им помогне и на детето и на родителот насочувајќи ги кон сите достапни механизми за помош.

Поврзани вести

Како промените во времето влијаат врз здравјето?

Urednik

Што е осаменост и како да се справите со неа?

Urednik

Овој витамин ја намалува можноста за добивање сезонски болести и го зајакнува имунитетот

Urednik