Стандард
ЕКОНОМИЈА

Извозот бележи пад од 7.7 %

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, вкупната вредност на извозот на стоки од Република Северна Македонија, во периодот јануари ‒ декември 2020 година, изнесува 356 351 499 илјади денари и бележи пад од 9.8 % во однос на истиот период од претходната година. Вредноста на увезената стока, во периодот јануари ‒ декември 2020 година, изнесува 468 387 426 илјади денари, што е за 9.7 % помалку во споредба со истиот период од претходната година.

Трговскиот дефицит, во периодот јануари ‒ декември 2020 година, изнесува 112.035.926 илјади денари.

Покриеноста на увозот со извоз, во перидот јануари ‒ декември 2020, изнесува 76.1 %.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот е најголемо учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, деловите на седишта од подгрупата 821.1 и фероникелот. Во увозот се најмногу застапени платината и легурите на платина, необработени или во прав, нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), плоснатоваланите производи од железо или нелегиран челик, неплатинирани или необложени и другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав.

Во периодот јануари ‒ декември 2020 година, според вкупниот обем на надворешнотрговската размена, Република Северна Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Србија, Кина и Грција.

Изразено во евра, вкупната вредност на извозот на стоки од Република Северна Македонија, во периодот јануари ‒ декември 2020 година, изнесува 5 777 905 илјади евра и бележи пад од 10.0 % во однос на истиот период од претходната година. Вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесува 7 594 537 илјади евра, што е за 10.0 % помалку во споредба со истиот период од претходната година. Трговскиот дефицит, во периодот јануари ‒ декември 2020 година, изнесува 1 816 632 илјади евра.

Вкупната вредност на извозот на стоки од Република Северна Македонија, во перидот јануари ‒ декември 2020 година, изнесува 6 633 216 илјади САД долари и бележи пад од 7.7 % во однос на истиот период од претходната година. Вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесува 8 709 485 илјади САД долари, што е за 7.7 % помалку во споредба со истиот период од претходната година. Трговскиот дефицит, во перидот јануари ‒ декември 2020 година, изнесува 2 075 269 илјади САД долари.

Поврзани вести

Инвестиција од 1,5 милиони евра во обнова на патот од Старо Нагоричане до ГП Пелинце

Влатко Зорба

Раде Кончар: Недостатокот од регистарски таблички не е поврзан со нашето работење

Влатко Зорба

Ангеловска: Вечерва извлекување на 15 парични награди од наградната игра МојДДВ#МојаНаграда

Stefanija Kuzmanovska