СТАНДАРД life
ЕКОНОМИЈА

Петпати повисок данок ако не пријавите недвижнина што не ја користите

На денешната седница на Владата беше разгледан и усвоен Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот, по редовна постапка, со којшто се предвидува извршување на усогласување на основниот текст на законот со позитивната законска регулатива во Република Северна Македонија, со цел обезбедување прогресивно, праведно оданочување, а кој се предвидува да важи од први јануари 2022 година.

Исто така со Предлог-законот се предвидува позитивно влијание врз буџетот на Единиците на локалната самоуправа бидејќи со повеќе пропишаните стапки се зголемуваат и се утврдуваат состојби во кои данокот на имот за другиот недвижен имот опишан во поимникот, којшто е во сопственост на државата или на општините, општините во Градот Скопје и на Градот Скопје како и во сопственост на физички и правни лица, а кој не се користи, подолго од шест месеци во текот на една година, да се зголеми за три пати во однос на стапките пропишана со законот.

Со одредби од овој Закон се пропишува и дека државата, општините, општините во Градот Скопје и Градот Скопје, како и физичките и правни лица кои нема да пријават дека одреден недвижен имот не го користат, ќе платат данок кој ќе биде за петпати повисок од пропишаниот.

Поврзани вести

Бектеши најави нова поддршка од државата за угостителите

„Конти хидропласт“ го пушти во употреба новиот погон за производство на цевки за гасоводни и водоводни системи

Влатко Зорба

23 милијарди денари наменети за капитални инвестиции во 2021 година

Влатко Зорба