СТАНДАРД life
ЕКОНОМИЈА

УЈП го продолжи рокот за пополнување на образец за ослободување од месечни аконтации за данок на добивка

Рокот за поднесување на образецот ДД-ОМА/1 се продолжува до 14. овој месец, се со цел да се овозможи даночните обврзници да поднесат барања за ослободување од плаќање на месечни аконтации и за ноември годинава.

„Согласно измените во Законот за данок на добивка објавен во Службен Весник на РМ, бр. 290 од 07.12.2020 година обврзниците на данокот на добивка кои имаат претрпено штети во своето работење поради ширење на коронавирусот Ковид-19, имаат право на ослободување од плаќање на износот на аконтациите на данокот на добивка за месеците ноември и декември годинава, како и за јануари и февруари 2021 година“, соопштија од УЈП.

Даночните Обврзници за ова право поднесуваат барање за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на добивка, односно образец ДД-ОМА/1 до УЈП, и тоа до петти следниот месец за месецот за кој обврзникот бара ослободување од плаќање на аконтации на данокот на добивка за временскиот период за кој побаруваат ослободување.

Преку системот е можно ваквото поднесување на барањето да се изврши, а Управата за јавни приходи ја потврдува комплетноста во рок од десет дена од денот на доставување на барањето.

„Даночниот обврзник кој го искористил правото на ослободување од плаќање на аконтации за данок на добивка, а не ги исполнил условите за тоа согласно Законот за данок на добивка, има обврска да ги плати месечните аконтации на данокот на добивка што не ги платил, и камата согласно со Законот за даночна постапка“, посочи УЈП во своето сооштение.

Со цел да се искористи ова право, даночниот обврзник потребно е да не го намали бројот на вработени за времетраење на користењето на ослободувањето од плаќање на аконтациите во однос на бројот на вработени заклучно со 30 ноември годинава, освен во случаите на смрт, пензионирање или отказ од страна на вработените.

Вкупните приходи од редовното работење на даночниот обврзник да се намалени за најмалку 30 отсто во периодот април – септември годинава во однос на приходите од редовно работење во периодот април – септември 2019 година или – даночниот обврзник да затворил најмалку 50 отсто од продажните места преку кои го остварува прометот.

Поврзани вести

Скопје ќе добие „Бас Рапид Транзит“

Влатко Зорба

До 31 март ќе биде продолжен рокот за откупот на тутунот

Влатко Зорба

Заев: Со потпишаните договори за инвестиции во Александруполи ја осигуруваме енергетската иднина

Влатко Зорба