СТАНДАРД life
ЕКОНОМИЈА

Продолжен рокот за образец за ослободување од плаќање месечни аконтации за данок на добивка

Со цел да се овозможи даночните обврзници да поднесат барања за ослободување од плаќање на месечни аконтации и за ноември годинава, рокот за поднесување на образецот ДД-ОМА/1 се продолжува до 14 месецов, информираат од УЈП.

-Согласно измените во Законот за данок на добивка објавен во Службен Весник на РМ, бр. 290 од 07.12.2020 година обврзниците на данокот на добивка кои имаат претрпено штети во своето работење поради ширење на коронавирусот Ковид-19, имаат право на ослободување од плаќање на износот на аконтациите на данокот на добивка за месеците ноември и декември годинава, како и за јануари и февруари 2021 година, соопшти УЈП.

За остварување на ова право даночните обврзници поднесуваат барање за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на добивка образец ДД-ОМА/1 до Управата за јавни приходи, најдоцна до петти наредниот месец за месецот за којшто обврзникот бара ослободување од плаќање на аконтации на данокот на добивка за временскиот период за кој побаруваат ослободување.

Поднесувањето на барањето образец ДД-ОМА/1 се врши преку системот е-Даноци на Управата за јавни приходи, а Управата за јавни приходи ја потврдува комплетноста во рок од десет дена од денот на доставување на барањето.

-Даночниот обврзник кој го искористил правото на ослободување од плаќање на аконтации за данок на добивка, а не ги исполнил условите за тоа согласно Законот за данок на добивка, има обврска да ги плати месечните аконтации на данокот на добивка што не ги платил, и камата согласно со Законот за даночна постапка, информира УЈП.

За да се искорости ова право, потребно е даночниот обврзник-работодавач да не го намали бројот на вработени за времетраење на користењето на ослободувањето од плаќање на аконтациите во однос на бројот на вработени заклучно со 30 ноември годинава, освен во случаите на смрт, пензионирање или отказ од страна на вработените. Вкупните приходи од редовното работење на даночниот обврзник да се намалени за најмалку 30 отсто во периодот април – септември годинава во однос на приходите од редовно работење во периодот април – септември 2019 година или – даночниот обврзник да затворил најмалку 50 отсто од продажните места преку кои го остварува прометот (подружници, продажни објекти).

Поврзани вести

ЕСМ: Државата се снабдува од домашно производство

Елези: Општините добиле финансиска поддршка од 40 милиони евра

Ангеловска: Јавниот долг се стабилизраше во последните две години

Влатко Зорба