Стандард
ТЕХНОЛОГИЈА

Препознавање на лице: Потребна е строга регулација

Советот на Европа повикува на строги правила за да се спречат значителни ризици по приватноста и заштитата на податоците кои произлегуваат од зголемената употреба на технологиите за препознавање лице. Покрај тоа, некои апликации во оваа област треба да бидат целосно забранети за да се избегне дискриминација.

Во новиот пакет насоки упатени до владите, законодавците и деловните субјекти, организацијата за човекови права со 47 члена предлага забрана за употреба на препознавање на лице со единствена цел да се утврди бојата на кожата, религијата или друга вера, пол, расно или етничко потекло на лицето, возраст, здравје или социјален статус.

Оваа забрана треба да важи и за технологиите за „влијание врз препознавањето“ – кои можат да ги идентификуваат емоциите и да се користат за откривање на црти на личноста, чувства, ментално здравје или нивоа на ангажирање на вработените – бидејќи тие претставуваат важни ризици. Во области како што се вработување, пристап до осигурување и образование .

„Во најдобар случај, препознавањето лице може да биде погодно, помагајќи ни да се движиме низ препреките во нашиот секојдневен живот. Во најлош случај, ова ги загрозува нашите основни човекови права, вклучувајќи приватност, еднаков третман и недискриминација, зајакнување на јавните власти и другите да ги следат и контролираат важните аспекти од нашите животи – честопати без наше знаење или согласност“, рече Генералниот секретар на Советот на Европа Марија Пејчиновиќ Буриќ.

Но, лошото сценарио може да се запре. Упатствата на Советот на Европа гарантираат заштита на личното достоинство на луѓето, човековите права и основните слободи, вклучително и безбедноста на нивните лични податоци, додаде Буриќ.

Потребна е демократска дебата за употребата на препознавање на лице во живо на јавни места и во училишта, во светло на нивната наметливост, и евентуално мораториум во очекување на понатамошна анализа.

Употребата на тајни технологии за идентификација на лица од страна на органите за спроведување на законот би била прифатлива само доколку е строго неопходна и пропорционална, со цел да се спречат непосредните и значителни ризици за јавната безбедност, кои биле претходно документирани, претходно оваа недела.

На компаниите не треба да им се дозволува да користат препознавање лице во неконтролирана средина, како што се трговски центри, заради маркетинг или приватна безбедност.

Упатствата беа развиени од Советодавниот комитет на Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на поединци во врска со автоматската обработка на личните податоци, која обединува експерти што ги претставуваат 55-те држави-членки, како и 20-те држави-набљудувачи.

Конвенцијата, прв обврзувачки меѓународен договор од ваков вид за решавање на потребата за заштита на личните податоци, беше отворена за потпис во Стразбур пред четириесет години, на 28 јануари 1981 година.

Поврзани вести

Vivo APEX 2020 се појави во Барселона (ФОТО)

msp-admin

Иновативни производи кои ја одбележаа 2020 година

Влатко Зорба

После Messenger и WhatsApp, „Фејсбук“ има нова апликација за комуникација

msp-admin