Стандард
ЕКОНОМИЈА

Котација на државни обврзници од 585.200.000 денари

Согласно Барањето од страна на Министерството за финансии на РСМ за котација на државни обврзници, почнувајќи од 18 март на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација на Македонска берза ќе бидат примени на котација државните обврзници со следните карактеристики:

Вид на хартии од вредност: државни обврзници без девизна клаузула
Вредност на емисијата: 585.200.000 денари
Број на издадени хв: 58.520
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 денари
Датум на издавање: 04.03.2021
Датум на достасување: 04.03.2036
Каматна стапка: 2,50%
Шифра на тргување: M040336
ИСИН: MKMINF20GV84
Распоред на тргување: Континуирано тргување

Поврзани вести

Cosmote TV го реализираше првиот 5G пренос во живо во Грција

Stefanija Kuzmanovska

Министерството за финансии креираше онлајн-платформа за иницијативи од бизнисот

msp-admin

Субвенционирање придонеси за раст на платите во приватниот сектор

msp-admin