СТАНДАРД life

Котација

ЕКОНОМИЈА

Котација на државни обврзници од 585.200.000 денари

Влатко Зорба
Согласно Барањето од страна на Министерството за финансии на РСМ за котација на државни обврзници, почнувајќи од 18 март на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска...
ЕКОНОМИЈА

Родова анализа на Берза на органите на управување на котираните акционерски друштва

Влатко Зорба
Во функција на зајакнување на општествената свест за постигнување на поголема родова рамнопраност, Македонската Берза изработи кратка анализа за состојбите на овој план кај домашните...
ЕКОНОМИЈА

Котација и проширување на котацијата на државни обврзници

Влатко Зорба
Согласно Барањето од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за котација и проширување на котацијата на државни обврзници, почнувајќи од 15.02.2021 година...
ЕКОНОМИЈА

Долгорочна суспензија од котација на издавачот Идевелоп АД Скопје

Влатко Зорба
Согласно Одлуката на Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје на друштвото Идевелоп АД Скопје, котирано на Официјалниот пазар на Берзата на подсегментот Задолжителна...
ЕКОНОМИЈА

Берза ги исклучи од котација акциите на Карбо Нова и Агроплод

Влатко Зорба
Одборот на директори на Македонската берза на седницата одржана на 14.01.2021 година донесе одлука за исклучување од котација на акциите издадени од Карбо Нова АД...