Стандард
АНАЛИЗИ

Пандемијата ги менува правилата на бизнисот – човекот во фокусот на трансформацијата

Поради пандемијата на коронавирус, 61 процент од менаџерите во компаниите сега се концентрираат на деловна трансформација, што е двојно повеќе отколку во периодот пред пандемијата, според истражувањето на „Deloitte“.

Поради невидени нарушувања предизвикани од пандемијата на коронавирус, компаниите воведуваат радикално нови начини на работа и деловно работење, кои се фокусираат на теми за човечки ресурси. Менаџерите се фокусирани на преструктуирање на бизнисот преку оптимизација на човечките ресурси и дизајнирање работа заснована на силните страни и придобивките на вработените.

Компаниите ги менуваат своите стратегии: тие веќе не развиваат планови за познати сценарија, туку подготвуваат стратегии насочени кон луѓето кои им овозможуваат на компаниите подобро да се прилагодат на моменталните околности.

Во истражувањето учествувале повеќе од 3.600 директори во 96 земји, а извештајот на „Deloitte“ за глобалните трендови на човечки ресурси за 2021 година вклучува одговори од повеќе од 1.200 извршни директори и членови на одбори и други директори.

Извештајот покажува дека човечките ресурси се во фокусот на менаџерите во промената на ставовите за подготвеноста на организацијата и 17 проценти од менаџерите велат дека во иднина нивните компании ќе се фокусираат на подготвување планови за неизвесни настани со големи последици, во споредба со само шест проценти одговор пред пандемијата.

Скоро половина (47 проценти) од раководителите велат дека нивните компании имаат намера да се фокусираат на повеќе сценарија, значително зголемување од 23 проценти во предпандемискиот период.

Со цел ефикасно справување со неколку можни идни сценарија и неизвесни настани, разгледувањето на проблемите со вработените во реално време станува сè поважно.

Сепак, најважниот фактор за подготовка на таа подготвеност е ослободување на потенцијалот на вработените со фокусирање на нивните вештини и способности.

Скоро три четвртини (72 проценти) од директорите ја наведоа „способноста на луѓето да се прилагодат, да се преквалификуваат и да преземат нови улоги“ како приоритет за подобро справување во идните нарушувања.

Сепак, само 17 проценти од овие менаџери изјавија дека нивната организација е „многу подготвена“ да ги прилагоди и преквалификува вработените за да преземат нови улоги, што укажува на значителен јаз помеѓу приоритетите на менаџерите и начинот на кој нивните организации го поддржуваат развојот на вработените.

„Прашањата за човечки ресурси веќе не се ограничени на секторот за човечки ресурси. Кога се соочуваат со нарушувања, компаниите напредуваат или пропаѓаат поради способностите на вработените, како што се соработка, креативност, проценка и флексибилност. Јасно е дека прашањата за вработените и луѓето воопшто се главните приоритети на извршните директори и раководителите на административните тела“, велиат од „Deloitte“,

За време на пандемијата, компаниите користеа тимски структури за да обезбедат поголема прилагодливост, овозможувајќи им полесно да ја надминат непредвидливата година.

Лидерите сè повеќе ја препознаваат вредноста на „супер тимовите“, односно комбинацијата на луѓе и технологија, создадени да ги искористат нивните комплементарни способности и да ги постигнат целите со брзина и размер што инаку не би биле возможни.

Во годинашното истражување, менаџерите изјавија дека не е потребно да се одлучува за употреба на технологија или за вработување луѓе, туку за нивно партнерство.

Трите најважни фактори за деловна трансформација беа организациската култура (45 проценти), способноста на работната сила (41 процент) и технологијата (35 проценти), кои мораат да работат заедно за една организација да состави ефективни супер тимови.

Според соопштението, во иднина ќе напредуваат оние директори кои холистички ќе им се посветат на луѓето и ќе воспостават систем на донесување деловни одлуки засновани на човечки ресурси.

Поврзани вести

Економиите од кои најмногу се очекуваше, лошо одговорија на кризата – Оваа листа ќе ве изненади

msp-admin

Бесими: Фискален стимул за заздравување, забрзан економски раст и фискална консолидација

Што ни кажува јануарскиот пораст на инфлацијата во еврозоната?

Влатко Зорба