Стандард
АНАЛИЗИ

Мелинда Гејтс: По пандемијата, ставете ги жените на прво место

Политичарите не размислувале секогаш како економските шокови влијаат врз жените и мажите – или како владите треба да одговорат. Кога рецесијата се појави во 2008 година, малкумина се сомневаа како стимулативните мерки ќе влијаат на жените во споредба со мажите, напишаа Мелинда Гејтс и Дејвид Малпас, претседател на Светска банка, за „Блумберг“.

Овој пристап нема да функционира во сегашните околности околу кризата Ковид-19. Бидејќи лидерите се соочуваат со огромен предизвик за обнова на економијата на нивните земји по пандемијата, жените мора да бидат во центарот на нивните сопствени стратегии.

Во многу земји, жените се најпогодени од блокада поради Ковид-19. На пример, во Латинска Америка, жените имаа 50% поголема веројатност да ја изгубат својата работа отколку мажите во првите месеци од пандемијата.

Жените имаат поголема веројатност да бидат вработени во ранливи сектори како што се малопродажба, ресторани и хотели. Тие исто така често работат на неформални работни места – од продажба на стоки на улица до шиење дома – губење можност за платено боледување или осигурување за невработеност. Кога овие работни места исчезнаа, жените го изгубија „појасот за спасување“ за социјално осигурување, кој можат да го искористат.

Покрај тоа, жените се оние кои можат да имаат огромно влијание врз економското закрепнување, особено во земјите со низок и среден приход. На пример, студиите на Светска банка покажуваат дека БДП по глава на жител на Нигерија би се зголемил за повеќе од 25% доколку се намали родовата нееднаквост.

Какви акции можат да преземат владите? Најмалку три широки области заслужуваат внимание.

Прво, земјите можат да ја забрзаат дигитализацијата на владините системи за идентификација, платформите за плаќање и другите важни услуги во партнерство со приватниот сектор. Економски маргинализираните жени честопати остануваат невидливи за своите влади. Помалку е веројатно дека ќе бидат предмет на официјална идентификација, да имаат мобилен телефон или да се појават во социјален регистар.

Додека повеќе од 200 земји развија мерки за социјална заштита како одговор на Ковид-19, многумина се борат да ги идентификуваат и да им помогнат на неформалните работници, што значи дека многу жени продолжуваат да бидат запоставени.

Напредните дигитални системи можат да помогнат во идентификување на жените во неволја за да можат побрзо и побезбедно да добиваат готовина. Системите за директни дознаки насочени кон жени во земји како Индонезија, Нигерија и Замбија веќе им обезбедија на милиони жени побезбеден пристап и зголемена контрола над нивните средства.

Индиското искуство ги истакнува придобивките од правилното спроведување на ваквите системи. Минатата година, индиската влада беше во можност брзо да им исплати помош на повеќе од 200 милиони жени во неволја во контекст на ублажување на ефектите од пандемијата, бидејќи веќе беа потребни податоци распределени по пол и дигитална инфраструктура, со жени да поседуваат свои банкарски сметки . Владите можат да обезбедат споделување на економските можности на фер начин преку проширување на пристапот до Интернет, зголемување на мобилната конекција, градење и подобрување на дигиталните вештини.

Второ, владите можат да ги отстранат бариерите за целосна интеграција на жените во економијата, без разлика дали се тоа претприемачки или вработени. Во економиите со најстроги блокади заради пандемијата, компаниите во сопственост на жени имаат 10 процентни поени поголема веројатност да се затворат, отколку оние кои се во сопственост на мажите. Ова не е изненадувачки: Повеќето компании во сопственост на жени се обично помали – трговци поединци или неформални микро-претпријатија со помалку од пет вработени.

Премостување на родовите разлики во претприемништвото ќе помогне во намалување на сиромаштијата, создавање работни места и стимулирање на раст и иновации. На овој начин, владите треба да ги насочат кредитните линии и другите форми на финансирање кон претпријатијата во сопственост на жени, да поттикнат создавање платформи за е-трговија што ќе им овозможи на жените претприемачи да имаат пристап до пазарите и да им помогнат на бизнис инкубаторите да ја надминат пристрасноста кога станува збор за инвестирање во деловни активности во сопственост на жени.

На вработените им требаат и многу форми на поддршка. Во некои земји, ова може да значи да се стори тоа со зголемување на нивото на безбедност на јавниот превоз за жените за да можат да патуваат на работа без страв од вознемирување. На друго место, законите и прописите треба да бидат прегледани за да се спречи дискриминација на жените на работното место. И, сите земји би имале корист од соодветно семејно отсуство и квалитетни политики за згрижување деца поддржани од јавниот и приватниот сектор.

Конечно, владите мора да се посветат на обезбедување квалитетно образование за девојчињата, барем во средношколските години. Дури и пред пандемијата, светот се соочуваше со образовна криза: повеќе од половина од 10-годишните девојчиња во училиштата во земјите со ниски и средни примања не можеа да ја читаат и разбираат содржината на елементарен текст.

Пандемијата ја влоши ситуацијата. На глобално ниво, повеќе од 800 милиони ученици не одат на училиште и многу од нивните сиромашни врсници, особено во руралните области, немаат пристап до учење од далечина. Во субсахарска Африка, околу 45% од децата биле целосно отсечени од училиште за време на затворањето на училиштата.

Девојките се соочуваат со дополнителни предизвици во контекст на учење од далечина. Ако едно домаќинство има само еден телефон, на пример, уредот најверојатно ќе го користат момчиња отколку девојчиња, додека потешкиот дел од работата во домаќинството може да го ограничи пристапот до образование за многу девојки.

Образованието е клучот за идните можности за работа и способноста на жените да имаат моќ да ги дефинираат своите животи.

Како што учениците се враќаат на училиште, државите мора да обезбедат дека и девојчињата и момчињата се еднакво вклучени во процесот на учење. Ова ќе бара инвестирање во хибридни шеми кои комбинираат учење на далечина и лице-в-лице, додека наставниците ќе треба да се фокусираат на основните и социо-емоционалните вештини што ќе им помогнат на децата да го надоместат пропуштеното.

Вистина е дека повеќето од овие мерки ќе бараат значителни инвестиции, во време кога растечкиот долг е голема загриженост. Но, најдобриот начин да се исплати овој долг е да се постигне побрз економски раст и да се спречи повеќе семејства да паднат во сиромаштија.

Со правилна политика, земјите можат да закрепнат посилно и поинклузивно. Бидејќи земјите ги насочуваат своите напори кон исполнување на најголемиот предизвик на нашата генерација, тие мораат да ги гледаат жените како главни градители на посилниот свет по Ковид, пишуваат Гејт и Малпас.

Поврзани вести

Деценијата на Apple

msp-admin

Alibaba се соочува со „егзистенцијална криза“

Влатко Зорба

Светска војна за вакцини

Влатко Зорба